By | November 13, 2022

หนึ่งในคำที่เข้าใจผิดมากที่สุดในเทคโนโลยีคือปัญญาประดิษฐ์ มีข้อโต้แย้งหลายประการว่าสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดแนวคิดที่น่ารำคาญสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม โดยไม่รู้ตัว ระบบการรู้คิดถูกใช้งานแล้ว และแม้แต่ผู้ที่กลัวผลของมันก็ยังรู้สึกชื่นชม บางคนโต้แย้งว่าจะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนหลายประการโดยเฉพาะการว่างงาน อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์นั้นได้รับการจัดการ บำรุงรักษา หรือแม้แต่เข้ารหัสโดยมนุษย์ นี่เป็นวิธีการจ้างงานแทนการว่างงาน

สิ่งนี้หมายความว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยปรับปรุงชีวิตมนุษย์และลดความเครียดได้ นี่คือประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดและธุรกิจ

ข้อมูลน่าจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดิบนี้ลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ได้ใช้ ยังไม่ได้ประมวลผล และไร้ประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้สำหรับการทำเหมืองข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในเวลาไม่กี่นาทีเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

การตรวจจับการฉ้อโกง

หนึ่งในภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถทำอะไรได้บ้างในระดับสูงคือ BattleShip ปี 2012 ปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาใช้ในการตรวจจับการฉ้อโกงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของพฤติกรรมการฉ้อโกงต่างๆ ระบบสามารถติดตามความเชื่อมโยงและทิศทางที่เป็นไปได้ ซึ่งการฉ้อโกงมักจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลของบันทึกก่อนหน้าที่ใช้ในระบบการรู้คิดเพื่อติดตาม แกะรอย และแม้กระทั่งตระหนักถึงความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิง การฉ้อฉลก่อนที่จะเกิดขึ้น

การป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็ว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทต่าง ๆ พยายามหาวิธีจัดการวันที่อย่างต่อเนื่อง ป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว และกู้คืนข้อมูลเมื่อจำเป็น สิ่งนี้ได้ผ่านการปรับปรุงชุดต่างๆ ตั้งแต่การแนะนำการยื่นเอกสารไปจนถึงวิธีการจัดเก็บอื่นๆ หลายวิธี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสามารถป้อนได้ในอัตราที่เร็วกว่าและกู้คืนได้รวดเร็ว และจัดเรียงไฟล์ทุกไฟล์ตามนั้นโดยไม่เสียเวลาโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

สำหรับทุกบริษัท องค์กร และแม้แต่รัฐบาล การตัดสินใจถือเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ข้อผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจสร้างความเสียหายมหาศาลหรืออาจนำองค์กรไปสู่ความหายนะได้ มีข้อมูลนับล้านที่เป็นไปได้ที่ต้องวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูทุกแง่มุมก่อนที่จะตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยในการแยก วิเคราะห์ และบีบอัดข้อมูลดิบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ระบบอัตโนมัติ

นับตั้งแต่วิวัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีได้รับการยอมรับและทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงงาน การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจองโรงแรม รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรในโรงงานล้วนกลายเป็นระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วโดยมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดของเสีย ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงการผลิต

ในฐานะธุรกิจ ให้เริ่มวางแผนปรับปรุงและเติบโต มันกลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะแนะนำมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ ปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทเร่งด่วนที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจ รัฐบาล และแม้แต่เศรษฐกิจทั้งหมด จากวิธีการธรรมดาๆ ในการทำสิ่งต่างๆ ไปสู่วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น