By | December 3, 2022

ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

ปัญญาประดิษฐ์คือการจำลองปัญญาของมนุษย์ที่ประมวลผลด้วยความช่วยเหลือของเครื่องจักร ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นที่เน้นการก่อตัวของเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและสามารถทำงานและประพฤติตนเหมือนมนุษย์เมื่อถูกนำไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง มีกระบวนการมากมายที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้ภาพสะท้อนของปัญญามนุษย์ กระบวนการบางอย่างของสติปัญญาของมนุษย์ ได้แก่ การใช้เหตุผล การเรียนรู้ การแก้ไขตนเอง และอื่นๆ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนจำนวนมากเลือกเรียนหลักสูตร AI ในเมลเบิร์น

เป็นหน้าที่ของ AI ในการรับข้อมูลและรับกฎในการใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ AI ใช้กฎเหล่านั้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงที่สุด ตัวอย่างบางส่วนของการใช้งาน AI ได้แก่ การรู้จำเสียง การวางแผน การแก้ปัญหา การเรียนรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และวิชันซิสเต็ม คอมพิวเตอร์บางเครื่องได้รับการออกแบบด้วยความช่วยเหลือของ AI เพื่อดำเนินการตามแผนและกิจกรรมบางอย่าง

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียน

เป็นหนึ่งในสาขาเฉพาะของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างเครื่องจักรอัจฉริยะ พูดง่ายๆ ว่าเดินและพูดได้เหมือนมนุษย์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา AI ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

มีนักศึกษาจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังพิจารณาที่จะประกอบอาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์และเลือกใช้ AI เพื่อการศึกษา ทั้งหมดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความต้องการหลักสูตร AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อนจะลงมือ เราต้องรู้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้นมีเทคนิคและความเชี่ยวชาญสูง นักเรียนมักจะเรียนหลักสูตรเพื่อศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมถึงการเขียนโปรแกรมลักษณะต่างๆ เช่น การเรียนรู้ การเคลื่อนไหว การแก้ปัญหา ฯลฯ

หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์

เมื่อพูดถึงหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ เราจะเห็นว่ามีการเปิดสอนในระดับต่างๆ แต่เนื่องจาก AI ปรากฏขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลักสูตรของมันยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น ระยะตั้งไข่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความสำคัญเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างก้าวกระโดด

และหลังจากที่ได้เห็นการพัฒนาและความนิยมของมัน หลายๆ สถาบันก็เริ่มเปิดหลักสูตร AI ของตน สถาบัน Premiere ทั่วโลกได้นำการศึกษา AI เข้าสู่หลักสูตรของพวกเขา และไม่ใช่แค่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์หรือวิทยาลัยเทคนิคเท่านั้นที่ดำเนินการตามนี้ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ หลายแห่งกำลังจุ่มนิ้วลงในหลักสูตร AI

หลักสูตร AI เหล่านี้อยู่ภายใต้สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ศึกษา ประสาทวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สถาบันระดับพรีเมียมและโนพรีเมียมหลายแห่งทั่วออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา บัณฑิต สูงกว่าปริญญาตรี และประกาศนียบัตร AI. ตอนนี้เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยที่จะได้รับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) ปริญญาตรีเทคโนโลยี (B.Tech) หรือปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (M.Tech) ด้วย AI สำหรับความเชี่ยวชาญ สำหรับนักเรียนที่สนใจ วิทยาลัยบางแห่งยังมีโปรแกรมการเรียนทางไกลหรือหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ระยะสั้นในออสเตรเลียอีกด้วย

ขั้นตอนการรับเข้าเรียนนั้นง่าย เริ่มตั้งแต่การเลือกวิทยาลัยที่เหมาะสมไปจนถึงการกรอกแบบฟอร์มและดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น วิทยาลัยทุกแห่งมีเกณฑ์คุณสมบัติของตนเองและอาจมีการทดสอบเพื่อวัดความรู้ของคุณ สิ่งนี้ทำให้ขั้นตอนการรับเข้าเรียนมีความยุติธรรมสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนหลักสูตร AI เพื่ออนาคตของพวกเขา