By | March 13, 2023

การเรียนรู้ของเครื่องหมายถึงอะไร?

หมายถึงแอปพลิเคชันในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มอบความถนัดให้ระบบในการเรียนรู้โดยอัตโนมัติและเพิ่มคุณค่าจากประสบการณ์โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าการเรียนรู้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติแทนที่จะถูกตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดแจ้ง

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในการเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการเรียนรู้

กระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นด้วยปริมาณข้อมูลที่แท้จริงหรือการสังเกตที่พิจารณาตัวอย่าง การให้ตัวอย่างหรือคำสั่งเฉพาะกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสังเกตและวิเคราะห์รูปแบบในข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยองค์กรหรือบริษัทธุรกิจในการตัดสินใจได้ดีขึ้นตามตัวอย่างที่เราให้ไว้ในระบบซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานการณ์หรือปัญหาทางธุรกิจ

การรวมประสบการณ์เข้ากับงานในที่สุดจะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของระบบ เป้าหมายหลักของแมชชีนเลิร์นนิงคือการทำให้ระบบทำงานอัตโนมัติ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงหรือแทรกแซงจากมนุษย์

การเขียนโปรแกรม R หมายถึงอะไร?

R ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากภาษานี้ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติหรือข้อมูล

เทคนิคทั้งหมดที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ การสุ่มตัวอย่าง การสร้างภาพ ฯลฯ มีให้ใน R ซึ่งมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง

ภาษานี้ช่วยในการให้ข้อมูลที่สำรวจและวิเคราะห์ไปยังระบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น ซึ่งหมายความว่าการสำรวจและตีความข้อมูลนั้นดำเนินการโดย R และยังช่วยในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายของอัลกอริทึมการเรียนรู้

การเขียนโปรแกรม R ช่วยในด้านการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างไร?

หากคุณเป็นผู้ที่หลงใหลในการเรียนรู้ของเครื่อง จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรม และสำหรับ R นั้นถือว่าเป็นภาษาที่ดีที่สุดหากคุณสนใจสถิติและมุมมองทางคณิตศาสตร์ของการเรียนรู้ของเครื่องมากกว่า .

ในฟิลด์นี้ R ช่วยคุณในการสร้างและพัฒนาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง ในขณะที่จัดการกับชุดข้อมูลและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

การเขียนโปรแกรม R ช่วยในการประเมินอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและช่วยในการเรียนรู้ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล ซึ่งหมายถึงการทำให้ข้อมูลสกปรก

การเรียนรู้ด้วย R นี้ทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับโปรไฟล์งานที่หลากหลายในด้านการวิเคราะห์และเทคโนโลยี ตัวเลือกอาชีพบางอย่างที่มีอยู่มีดังนี้:

1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล: บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการใช้วิธีการที่มีอยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่สร้างขึ้นและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่ไหลเข้าสู่องค์กร

2. วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง: บทบาทของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการสร้างแอปพลิเคชันและโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิค

3. นักวิจัย: บทบาทของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการสร้างเทคนิคและเครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถเพิ่มความสามารถของระบบในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล